Функціональні повноваження заступника директора департаменту – начальника управління розвитку медичної допомоги

Функціональні повноваження

заступника директора департаменту – начальника управління розвитку медичної допомоги Олени ГАНДЗЮК

 (заступник директора департаменту Віталій Демидов - по взаємозаміні)

           1)Здійснює керівництво та координує роботу управління розвитку медичної допомоги: відділу організаційної та лікувально-профілактичної роботи, відділу реформування та первинно медичної допомоги, відділу підготовки медичних кадрів та діловодства  ( з організаційних питань).

             2) Очолює та організовує роботу  управління, виконання покладених на управління завдань із правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення;

                 3) Координує діяльність головних позаштатних спеціалістів департаменту та груп експертів за напрямком своєї роботи, а також   спеціалізовану допомогу дорослому населенню;

                 4) Проводить роботу з планування розвитку мережі та діяльності закладів охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги;

                 5) Створює робочі групи, комісії із фахівців для підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях колегії, апаратних нарадах, конференціях;

                 6) сприяє проведенню медичного забезпечення молоді на строкову військову службу та координує діяльність підліткової служби області;

                  7) організовує роботу зі зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації;

             8)  організовує контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, наказів та рішень колегій департаменту та власних доручень з питань розвитку медичної допомоги;

             9)  координує роботу фахівців з підготовки планів основних організаційних заходів управління розвитку медичної допомоги;

              10) організовує виконання закріплених за управлінням державних та регіональних програм;

             11) організовує роботу з планування видатків діяльності департаменту та закладів охорони здоров’я третинного рівнів надання медичної допомоги;

              12) очолює роботу з проведення акредитації закладів охорони здоров’я ІІ-ІІІ рівня надання медичної допомоги;

              13) очолює роботу з проведення ліцензування закладів охорони здоров'я та фізичних осіб;

              14) здійснює контроль за експертизою захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою працездатності;

              15) організовує та контролює діяльність закладів з медико-санітарного забезпечення вагітних, роділь та породіль, а також надання спеціалізованої допомоги;

                 16)здійснює контроль за медико-генетичною допомогою, питаннями планування сім'ї та пренатальної діагностики;

                 17)проводить аналіз захворюваності із тимчасовою втратою працездатності (по догляду за дітьми, у звязку з вагітністю, гінекологічними захворюваннями і патологією вагітності);

координує діяльність акушерсько-гінекологічної служби;

                 18) організовує виконання закріплених за управлінням державних та регіональних програм.

                 19)здійснює загальне керівництво медичною службою цивільної оборони,  забезпечує розробку документів медичної служби цивільної оборони області та надає практичну допомогу з питань МС ЦО закладам охорони здоров’я;

                 20)організовує та забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання заходів з мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності управління розвитку медичної допомоги

                 21)забезпечує розроблення документів управління щодо технічного захисту інформації;

22)організовує медико-санітарне забезпечення населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС;

          23)аналізує та контролює стан санаторно-курортної допомоги дорослому населенню;

24) координує діяльність лікувально-профілактичних закладів з  фармацевтичного забезпечення хворих у закладах охорони здоров’я І, ІІ та ІІІ рівня;

25)здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення закладами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

26)контролює організацію профілактики і лікування туберкульозу серед населення області;

27)відповідає за службу та організацію донорства в області;

28)контролює та організовує медичне забезпечення інвалідів та ветеранів війни і прирівняних до них категорій;

29) організовує та контролює діяльність закладів з медико-санітарного забезпечення дітей, а також із спеціалізованої допомоги дітям;

30) координує діяльність закладів з охорони здоров'я дітей у дошкільних та навчально-виховних закладах, таборах відпочинку;

31) забезпечує медичне обстеження та оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

32) аналізує інвалідність серед дітей та розробляє заходи з реабілітації і зниженню рівня інвалідності;

33) здійснює контроль за санаторно-курортним оздоровленням дітей;

34) голова комісії з атестації лікарів

35)  голова Клініко-експертної комісії

 

Координує діяльність:

-        закладів охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівня, що фінансуються за програмою медичних гарантій;

-       співробітництво з «Політехмедом» та Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області.

 

Співпрацює із структурними підрозділами обласної державної адміністрації та громадсько-політичними організаціями з питань охорони здоров’я населення області

 

Куратор Рівненського, Сарненського, Вараського та Дубенського районів з питань охорони здоров’я населення .