Функціональні повноваження директора департаменту

Функціональні повноваження

директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської облдержадміністрації Олега ВІВСЯННИКА

(заступник директора департаменту Віталій ДЕМИДОВ - по взаємозаміні)

 

1)           забезпечує додержання Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента, рішень Кабінету Міністрів України, нормативних актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації та рішень обласної ради;

2)           організовує виконання департаментом завдань та повноважень, визначених Положенням про департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської облдержадміністрації;

3)           безпосередньо керує департаментом, відповідає за організацію та результати його діяльності; створює належні умови праці у ньому, визначає ступінь відповідальності працівників департаменту; інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Департамент;

4)           здійснює загальне керівництво: медичною службою цивільного захисту та робіт щодо забезпечення мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності; робіт з ліквідації наслідків аварій та стихійних явищ; розробки заходів щодо запобігання інфекційних захворювань, епідемій та їх ліквідації;

5)           здійснює загальну координацію розвитку служб та мережі закладів охорони здоров'я;

6)           представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

7)           виконує функцію керівника державної служби в державному органі та функцію роботодавця для працівників, що не є державними службовцями;

8)           видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

9)           розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Департаменту; забезпечує функцію керівника розпорядника бюджетних коштів підпорядкованих закладів обласної комунальної власності;

10)       взаємодіє з обласними Федераціями профспілок України, галузевою профспілкою та управлінням виконавчої дирекції ФССНВ;

11)       організовує роботу по дотриманню правил роботи з документами з обмеженим доступом та розробку документів щодо технічного захисту інформації департаменту;

12)       здійснює керівництво управлінням фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку

13)       заступник голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області;

14)       член Координаційної групи антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Рівненській області;

15)       голова колегії департаменту;

16)       голова акредитаційної комісії Департаменту.

 

Директор департаменту безпосередньо здійснює керівництво і координує роботу:

-        заступників директора департаменту;

-        заступника начальника управління розвитку медичної допомоги - начальника відділу підготовки медичних кадрів та діловодства;

-        управління фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку;

-        головного бухгалтера;

-        служби управління персоналу департаменту;

-        юридичної служби департаменту;

-        медичної спеціалізованої служби цивільного захисту;

-        КП «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Рівненської обласної ради;

-        закладів психіатричного профілю;

-        КП "Рівненський обласний центр служби крові" Рівненської обласної ради;

-        КЗ "Обласне бюро судово-медичної експертизи" Рівненської обласної ради;

-        КЗ «Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи»;

-        КП «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради;

-        КП «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради;

-        КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради та її підрозділів;

-        редакції газети "Медичний вісник"

-        КП «Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

-        КЗ «Рівненської обласної науково-медичної бібліотеки» Рівненської обласної ради.

 

Куратор Рівненського району та міста Рівне.