Центр, що дбає про здоров’я дорослих і дітей Дубровицької громади

Головна лікарка Вікторія Островець

Знайомтеся, КНП «Дубровицький центр первинної медико - санітарної допомоги» Дубровицької міської ради, що розпочав роботу у 2013 році. Згідно з рішенням Дубровицької міської ради № 99 від 28.01.2021 року  власником підприємства стала Дубровицька міська рада. 

Від часу утворення Центром керує головна лікарка – Вікторія Островець, яка володіє хорошими навиками управління персоналом. Самовіддана справі вона має у своєму підпорядкуванні лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів, фельдшерів, сестер загальної практики – сімейної медицини, молодших медичних сестер, адміністративно – управлінський персонал.

У КНП «Дубровицький центр первинної медико - санітарної допомоги» укладено майже 81 % декларацій із лікарями первинки. Реформований ЦПМСД от уже понад два роки працює у МІС «Helsi».

 ГАРАНТОВАНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ

Попри війну НСЗУ фінансує заклад за Програмою медичних гарантій. Завдяки цьому населення краю може отримати широкий спектр медичних послуг.

Тож до переліку гарантованих медичних послуг з надання ПМД входить:

1. Динамічне спостереження за станом здоров'я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до  галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я (тобто огляд пацієнта лікарем на наявність будь-яких можливих медичних ознак або симптомів захворювання).

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

4. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров'я, що сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.

6. Проведення  лабораторних досліджень:

- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

- загальний аналіз сечі;

- глюкоза крові;

- загальний холестерин;

- швидкі тести на вагітність, тропонін (аналіз крові на тропонін – це дослідження необхідне для підтвердження або спростування ризику інфаркту міокарда) , ВІЛ, вірусні гепатити, CОVID-19.

7. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.

8. Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, збільшення фізичної активності та здорове харчування . А також наслідків  нездорового способу життя та важливості заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем,.

9. Динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

10. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

11. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю, лікування больового синдрому та оформлення рецептів; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства; призначення лікування для подолання супутніх симптомів ; консультації та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.

12. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

13.Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп  населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.

14. Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД у заклади охорони здоров'я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.

15. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.

16. Ведення первинної облікової документації (у тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

ДОГОВОРИ З НСЗУ

У ЦПМСД заключені договори з НСЗУ на пакети медичних послуг за наступними напрямами :

-       супровід та лікування дорослих і дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги

-       вакцинація від гострої респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2.

Про активну вакцинальну кампанію у закладі свідчить хоча б той факт, що наразі  щеплено від CОVID-19 понад 78 % населення.

 

КНП «Дубровицький центр первинної медико - санітарної допомоги» ДМР: ФАПи та АМБУЛАТОРІЇ

 

До складу центру входить 21 ФАП та 9 лікарських амбулаторій.

За кошти державного та місцевого бюджетів останніх років збудовано нові сучасні мед заклади, а саме : лікарські амбулаторії у селах Кривиця, Колки, Берестя, Селець. Окрім того,вони повністю оснащені новим телемедичним обладнанням, в тому числі УЗД

апаратами .

Що це дало для жителів громади ? Аби отримати якісну та оперативну медичну послугу, їм не треба долати десятки кілометрів до медзакладу. Медична послуга максимально наближена до людей.

Поєднуючи солідний досвід роботи із чуйним ставленням до місцевих жителів, у   Селецькій лікарській амбулаторії працює сімейна лікарка Лідія Іванівна Демидова. У Берестівській  лікарській амбулаторії медичну допомогу сільському населенню надає молода та перспективна лікарка – Ніна Григорівна Гончар. Також для надання кваліфікованої медичної допомоги населенню залучені і лікарі - інтерни.

 

СУЧАСНА АМБУЛАТОРІЯ У ДУБРОВИЦІ

Наприкінці минулого року у Дубровиці було відкрито сучасну міську амбулаторію. Тут надають увесь пакет безоплатних послуг за Програмою медичних гарантій. “В амбулаторії працює денний стаціонар та встановлено телемедичне

обладнання,  що дає змогу отримати консультацію пульмонолога, кардіолога, дерматолога, эндокринолога.  Це стало можливим завдяки зусиллям директора  Департаменту цивільного захисту та  охорони здоров’я населення РОДА  Олега Вівсянника,  голови  Сарненської районної державної адміністрації Олександра  Кохана та голови Дубровицької міської ради Богдана Микульського,”- розповідає головна лікарка ЦПМСД Вікторія Островець.

У Дубровицькій лікарській амбулаторії працюють сімейна лікарка Інна Воробей та  медсестра Тетяна Воробей. Жінки опанували роботу на телемедичному обладнанні та активно працюють над підвищенням якості медичних послуг в Дубровицькій громаді. У        новостворених сільських лікарських амбулаторіях незабаром ця послуга буде теж доступна. Це дасть можливість          здійснювати постійний моніторинг пацієнтів з хронічними хворобами та надавати термінову допомогу хворим.

 

МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОКРОТИ НА НАЯВНІСТЬ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

 

 

По – справжньому головна лікарка радіє з того, що КНП «Дубровицький центр первинної медико - санітарної допомоги»  ДМР отримав прилад GeneXpert та діагностичні реагенти. Це стало можливим у рамках програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Тепер у закладі планують проводити дослідження на раннє виявлення туберкульозу.

ЩО НЕ ДАЄ СПОКОЮ  МЕДПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ?

 

Проблемою залишається забезпечення дітей – інвалідів протисудомними препаратами. Вісім дітей у громаді потребує таких медпрепаратів, зокрема,  таблетованої  форми Вальпроком Хроно. Це форма препарату з уповільненим вивільненням діючої речовини, яка дозволяє зменшити максимальну та забезпечує більш рівномірну концентрацію діючої речовини у плазмі впродовж доби.

Тож лікарі просять аби цей таблетований препарат було внесено у програму “Доступні ліки”. Оскільки купувати його самостійно батькам – дорого.

ТУТ НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБ – ЛЮДИ, КОТРІ ПРАЦЮЮТЬ НА БЛАГО МЕДИЦИНИ

 

У Центрі цінують підтримку медичної галузі   керівництвом Департаменту ЦЗ та ОЗ населення РОДА, Дубровицької міської ради, Сарненської РДА та благодійних організацій.

Пані Вікторія показує мені статтю – подяку, розміщену у місцевій пресі. Тут як місцеві жителі, так і переміщені особи в час війни дякують двом медичним сестричкам Ані Гриневич та Лілії Шиловець за професійність та чуйне ставлення до них. Авторка статті висловлює подяку ще й від імені священика отця Олексія на адресу сімейної лікарки Інни Воробей.

“Саме в нашому колективі працюють найкращі, найдобріші, найпрофесійніші  медичні сестрички. Неможливо уявити роботу нашого центру без них, особливо хочеться відмітити ветерана праці, людину прекрасних людських якостей - головну медичну сестру -  Лілію Орестівну Дубінець. А також хочеться відзначити наших старанних медичних сестер -  Любов Шинкар Любов , Лідію Мосійчук , Лілію Шиловець ,  Віру Конончук , Тамілу Шинкар , Анну Колоду, Катерину Ярмошевич, Галину Дем’янець , Тетяну Воробей .  Хочу побажати всім мирного неба, теплого літа, щасливих посмішок дітей, вічної вдячності від їхніх пацієнтів.  Слава Україні, Героям Слава!”- додає голова первинної профспілкової організації ,юрисконсульт Марія Хомич.

 

НЕ ДНЕМ ЄДИНИМ

 

Злагоджений , щирий, професійний колектив працює у Дубровицькому ЦПМСД. А ще – будує плани на майбутнє. Всі вони пов’язані із розвитком медицини та якістю надання послуг. Це й подальший  розвиток телемедичного обладнання, поліпшення якості профілактичних медичних оглядів населення, диспансеризації та раннє виявлення передракових станів, онкологічних захворювань, туберкульозу, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, проведення інформаційно – просвітньої роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та профілактики захворювань.

АЛЛА СИЩУК