Засідання атестаційних комісій відновлюють

Відновлюється засідання атестаційних комісій лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з дотриманням протиепідемічних заходів.

15 березня 2021 року за № 319/35941 у Міністерстві юстиції України було зареєстровано наказ МОЗ від 19.01.2021 року № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України». Згідно з цим наказом внесені зміни до Порядку проведення атестації лікарів, який затверджений наказом МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зокрема:

документи до атестаційної комісії подаються за місяць до початку її роботи;

присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведено не раніше, ніж через один рік з дати попередньої атестації та за умови демонстрації в освітньому портфоліо різноманітних видів діяльності з перевищенням кількості балів безперервного професійного розвитку за рік вдвічі, тобто не менше 100; 

за види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно;

особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію, за умови відповідності видів діяльності, за які нараховуються бали БПР кожній зі спеціальностей лікаря, інформація про такі види діяльності може бути включена до декількох освітніх портфоліо;

врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років, незалежно від кількості пройдених циклів тематичного удосконалення;

зараховуються бали за проведення тренінгів, конференцій та тематичних навчань за умови наявності у тренерів сертифікатів міжнародних організацій, бали нараховуються тільки за один захід у рік,

лікарям, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) у 2020 році, зараховується 50 балів БПР за 2020 рік, ці бали враховуватимуться при поданні документів на чергову атестацію у 2021 році та в наступні роки;

за здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» (доктор філософії, доктор наук) в Україні нараховується 100 балів у рік захисту дисертації;

за підвищення кваліфікації на курсах стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти бали не нараховуються.

 

особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відділу кадрів за місцем роботи до 01 березня.

Нагадуємо, що лікар може декларувати необмежену кількість балів, але під час атестації враховується наявність мінімальної кількості балів.

У зв’язку з карантином та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у 2020 році були перепони для проходження курсів тематичного вдосконалення чи безпосередній участі у конференціях, майстер-класах тощо. Водночас 98 % лікарів області подали освітні портфоліо з необхідною кількістю балів за рік, незважаючи на карантин. Лікарі перейшли на нові методи навчання: дистанційне, очно-заочне, онлайн. Багатьом з тих, хто вперше почув слово «вайбер», «електронна реєстрація» чи “вебінар” було  ой, як нелегко. Зате тепер вони опанували нові види здобуття інформації.